Politica de Confidențialitate

Protecţia datelor cu caracter personal

Serviciile prezentate și oferite pe site-ul kmh-clinics.ro sunt oferite de KINETO MEDICAL HEALTH S.R.L. cu sediul în București, Sectorul 1, Bulevardul Ion Mihalache, Nr. 60, Bloc 40, Parter și punct de lucru în același loc cu sediul, societate înmatriculată în Registrul comerțului sub Nr. J40/1969/2011, având cod unic de înregistrare 28072252, denumită în cele ce urmează Societatea. 

Colectarea datelor se face doar cu acordul dumneavoastră şi în scopul programării consultaţiilor, a încheierii contractelor, pentru reclamă şi marketing.

Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea operatorului (KINETO MEDICAL HEALTH S.R.L.) de a încheia contractul / de a fi programat la o consultaţie etc., acestuia din urmă lipsindu-i una din condiţiile esenţiale, respectiv identitatea părţilor.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private, vă informăm că societatea KINETO MEDICAL HEALTH S.R.L., înmatriculată în Registrul comerțului sub Nr. J40/1969/2011, având cod unic de înregistrare 28072252 are obligaţia de a administra în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi, despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră sau o altă persoană.

Kineto Medical Health are grijă de interesele personale ale clienților săi şi ale tuturor persoanelor ce accesează site-ul www.kmh-clinics.ro și caută să asigure atât siguranța navigării, răsplătind astfel încrederea acordată de clienți (prin client/clienți se va înțelege orice persoană care și-a exprimat acordul în vederea înregistrării e-mailului personal sau a altor date personale, în baza de date a societății).

Conform Regulamentului (UE) Nr. 679/2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, Kineto Medical Health are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Prin completarea datelor dvs. în formularul de programare sau contact declarați că acceptați în mod voluntar ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date Kineto Medical Health și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către www.kmh-clinics.ro.

Datele dumneavoastră vor fi păstrate conform contractelor în desfășurare (perioada contractuală) plus o perioadă suplimentară de 10 ani de la ultima factură emisă către dumneavoastră, conform Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată.

Datele dumneavoastră vor fi transmise doar către instituțiile autorizate ale statului, în vederea respectării obligațiilor fiscale și departamentul nostru de contabilitate.

Vă informăm ca aveți dreptul să solicitați oricând ștergerea datelor din baza noastră de date! Ștergerea datelor se face numai în baza unei solicitări exprese adresate www.kmh-clinics.ro prin intermediul unui e-mail către adresa contact@kmh-clinics.ro

Datele dvs. cu caracter personal, colectate și prelucrate sunt: numele, prenumele, adresa de e-mail,  numărul de telefon, vârsta, ocupație, oraș, servicii solicitate pentru programare.

Prin citirea prezentelor Termene si Condiții ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:

Totodată, va informăm că aveți dreptul de a vă retrage oricând consimțământul de marketing direct și de realizare a profilului dvs. în scop de marketing.

Sistemele informatice și procedurile software pe care se bazează funcționarea site-ului achiziționează, în cursul normalei lor funcționări, câteva informații a căror colectare și transmitere este necesară pentru buna funcționare a protocoalelor de comunicare pe internet. 

Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate cu subiecți identificabili, dar, prin natura lor, ar putea, în cazuri special prevăzute de lege, să conducă la identificarea utilizatorilor.

În această categorie de date intră adresele IP sau numele domeniului calculatorului, adresele URL ale resurselor accesate, orarul vizitei dvs., metoda utilizată pentru a interoga serverul, dimensiunea fișierului accesat, codul numeric care indica stadiul interogării serverului (accesat, eroare etc.) și alți parametri referitori la sistemul de operare și la mediul informatic al utilizatorului.

Vă informăm că atunci când vizitați site-ul, serverul înregistrează automat toate aceste date, așa cum se întâmplă în cazul tuturor operatorilor.

www.kmh-clinics.ro nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site-ul www.kmh-clinics.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date. Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate în scopul pentru care le-ați furnizat.

Kineto Medical Health, colectează și prelucrează datele comunicate de clienți numai în scopul prevăzut și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare. De asemenea, Kineto Medical Health nu va dezvălui  nici un fel de informație identificabilă a clienților săi către terțe persoane și nu va permite accesul acestora la datele acestora.

Pentru orice informații suplimentare legate de protecția datelor cu caracter personal, sau pentru orice alte solicitări, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail către adresa contact@kmh-clinics.ro și vă vom răspunde în termeni legali.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Fă o programare